O mnie | Moja książka | Moje wspomnienia | Księga Gości | Galerie | Węzły | Piosenki | Wyszukiwarki |Autorski regulamin uprawnień żeglarskich Krzysztofa Kwaśniewskiego. | Kontakt


Polski Związek Żeglarski

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłą 31 stycznia 2011 r. Janinę KWAŚNIEWSKĄ członka honorowego PZŻ, jachtowego sternika morskiego, instruktora żeglarstwa PZŻ, sędzię żeglarskiego klasy państwowej, mierniczego PZŻ, która całe swoje długie życie poświęciła polskiemu żeglarstwu. Urodziła się 11 marca 1928 r. w Poznaniu. W latach 1948 - 1965 była czynną zawodniczką, pięciokrotną mistrzynią Polski w żeglarstwie. Szkoliła adeptów żeglarstwa, sędziów, instruktorów. Pełniła różne funkcje w Jacht Klubie Wielkopolski i w Poznańskim Okręgowym Związku Żeglarskim. Od 1963 r. pracowała społecznie także w PZŻ pełniąc funkcję sekretarza Głównego Kolegium Sędziów i szereg funkcji w Kapitanacie Sportowym PZŻ. Wychowała wielu żeglarzy, zawodników, instruktorów żeglarstwa, sędziów. Organizowała i prowadziła jako sędzia główny wiele regat okręgowych i centralnych w tym Ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży i Mistrzostwa Polski. Inną jej pasją związaną z żeglarstwem było dokumentowanie i gromadzenie materiałów historycznych dotyczących powstania i rozwoju żeglarstwa poznańskiego i wielkopolskiego. Owocem tych pasji były książkowe opracowania historyczne.
Za swoją działalność została uhonorowana najwyższymi odznaczeniami związkowymi, regionalnymi, resortowymi i państwowymi. Była Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, członkiem honorowym Jacht Klubu Wielkopolski.



Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski

Odeszła na wieczną wachtę.
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę, żeglarkę, Janinę Kwaśniewską.
Janka związała się z żeglarskim środowiskiem od roku 1947 wstępując do Jacht Klubu Wielkopolski, któremu pozostała wierna do końca, piastując godność Członka Honorowego. Kolejno zdobywała stopnie żeglarskie od żeglarza do jachtowego sternika morskiego i instruktora żeglarstwa PZŻ. Była zawodniczka w klasach 0-36, Finn i Słonka. W regatach o Mistrzostwo Polski zdobyła 5-krotnie tytuł Mistrzyni Polski, nosiła zaszczytny tytuł Mistrzyni Sportu.
Janka Kwaśniewska również uzyskała tytuł sędziego klasy państwowej, dzięki czemu mogła sędziować najważniejsze regaty krajowe i międzynarodowe, zyskując sobie duże uznanie, co wyraziło się powierzeniem jej w latach 1966-1970 funkcji przewodniczącej Okręgowego Kolegium Sędziów. W latach 1963-1964, 1981-2000, była członkiem Głównego Kolegium Sędziów. Była również mierniczym jachtów klasowych i inspektorem technicznym PZŻ.
Brała czynny udział w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie, wyszkoliła wielu znakomitych żeglarzy, morskich i śródlądowych, a kolejne pokolenia odbierały z Jej rąk patenty i książeczki żeglarskie.
Koleżanka Kwaśniewska wykazywała duży talent organizacyjny. Przez wiele kadencji była członkiem Zarządu Okręgowego Związku Żeglarskiego poznańskiego i wielkopolskiego, pełniąc - ku zadowoleniu żeglarzy wszystkich klubów - funkcję sekretarza w latach 1957-1965, 1985-2000 a w latach 1971-1978 wiceprezesa ds. sportu POZŻ.
W latach 1975 - 1976 była członkiem zespołu programowania i rozwoju żeglarstwa PZŻ, 1977 - 1980 członkiem Kapitanatu Sportowego PZŻ, 1985-1990 rzecznikiem dyscyplinarnym, a w latach 2000 - 2005 członkiem Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego.
W marcu 2004 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiadała godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego, medal "Za szczególne zasługi dla żeglarstwa Polskiego", Honorową Odznakę "Za zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego" złotą odznakę "Zasłużony działacz kultury fizycznej" i odznakę "Zasłużony pracownik morza".
Ekonomistka - długoletni pracownik naukowy Ośrodka Badawczego Normalizacji oraz Zakładu Systemów Informatycznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Koleżanka Janina Kwaśniewska była osobą serdeczną i uczynną, w razie potrzeby służyła radą, a w pracy swej była niezwykle systematyczna.
Bardzo będzie nam jej brakowało a nade wszystko Jej miłego uśmiechu i dobrego słowa.



Jacht Klub Wielkopolski

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2011r. opuściła szeregi Członków naszego Klubu odchodząc na wieczną wachtę Koleżanka Janina Kwaśniewska.
Janina Kwaśniewska
Kol. Janina Kwaśniewska swoją przygodę ze sportem żeglarskim rozpoczęła w 1947 zostając członkiem naszego Klubu. W ciągu całego swojego życia oddana była całym sercem żeglarstwu oraz Jacht Klubowi Wielkopolskiemu piastując godność Członka Honorowego naszego Klubu.

Koleżanka Janina pełniła wielokrotnie w naszym Klubie szereg odpowiedzialnych funkcji, z pośród których wymienić należy przede wszystkim następujące :
* Sekretarz Zarządu JKW w latach 1948-49, 1957-59
* Kapitan Sportowy JKW w latach 1959, 1975-76
* Wice-komandor d/s sportu w latach 1977-1982
* Członek Komisji Rewizyjnej JKW przez kilka kadencji

Startując w barwach naszego Klubu w klasach : 0-36, Słonka i Finn, była Janka Kwaśniewska 5-krotną Mistrzynią Polski, otrzymała również tytuł Mistrza Sportu. Poza naszym Klubem pełniła również szereg odpowiedzialnych funkcji w Polskim Związku Żeglarskim, Poznańskim i Wielkopolskim Okręgowym Związku Żeglarskim, Okręgowym Kolegium Sędziów, Głównym Kolegium Sędziów.
Posiadała godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego, a w 2004 r. otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W swej bogatej karierze i pracy związanej głównie z żeglarstwem regatowym zapisała się w naszej pamięci jako niezwykle serdeczna i zawsze uśmiechnięta oraz chętna do pomocy, koleżanka klubowa, doskonała żeglarka i sędzina żeglarska, służąca swoją wiedzą i radą wielu pokoleniom żeglarzy regatowych oraz adeptom trudnej sztuki sędziego regatowego.

Cześć Jej Pamięci !

W imieniu wszystkich członków Jacht Klubu Wielkopolski składamy serdeczne wyrazy współczucia koledze Krzysztofowi Kwaśniewskiemu.

Zarząd Jacht Klubu Wielkopolski

Informujemy :
Msza św. odbędzie się 8 lutego 2011r. o godz. 11:00, w kościele p.w. św. Jana Vianney’a na Sołaczu
Pogrzeb odbędzie się 8 lutego 2011r.o godz 12:00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.



Subiektywny Serwis Informacyjny Jerzego Kulińskiego



 

www.kwasniewska.pl