O mnie | Moja książka | Moje wspomnienia | Księga Gości | Galerie | Konkurs | Piosenki | Wyszukiwarki | Kontakt


I . Wprowadza się następujące uprawnienia do prowadzenia jachtów.

1. Żeglarz
2. Sternik motorowodny,
3. Sternik Śródlądowy,
4. Sternik Jachtowy,
5. Sternik Morski,
6. Jachtowy Kapitan Żeglugi Małej,
7. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej,
8. Kapitan Żaglowca,
9. Mechanik Jachtowy,
10. Instruktor Jachtowy
11. Licencja - holowanie narciarza wodnego i obiektów pływających,
12. Licencja - holowanie statków powietrznych.

II .Uprawnienia:

1. Żeglarz uprawniony jest do niezarobkowego prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. do 24 m długości, po wodach morskich,
 2. do 20 m długości po wodach śródlądowych,
 3. Do 5 KW mocy silnika w przypadku jachtów lżejszych niż 1 tona,
 4. Do 25 KW mocy silnika w przypadku jachtów pozostałych,
2. Sternik motorowodny uprawniony jest do niezarobkowego prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. do 24 m długości, po wodach morskich,
 2. do 20 m długości po wodach śródlądowych ,
3. Sternik Śródlądowy uprawniony jest do:
 1. niezarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości, po wodach morskich,
 2. zarobkowego prowadzenia jachtów do 20 m długości po wodach śródlądowych,

4. Sternik Jachtowy uprawniony jest do prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. niezarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości, po wodach morskich,
 2. zarobkowego prowadzenia jachtów do 20 m długości po wodach śródlądowych,
 3. zarobkowego prowadzenia jachtów do 12 m długości i 12 pasażerów w zakresie 25 MM od miejsca schronienia,
 4. Pełnienia funkcji zastępcy skipera w rejsach, do których prowadzenia wymagane są uprawnienia sternika morskiego,i pozostałych funkcji oficerskich na jachtach do 24 metrów,
5. Sternik Morski uprawniony jest do prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. niezarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości, po wodach morskich,
 2. zarobkowego prowadzenia jachtów do 20 m długości po wodach śródlądowych,
 3. zarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości i 24 pasażerów w zakresie 50 MM od miejsca schronienia,
 4. Pełnienia funkcji zastępcy skipera w rejsach , do których prowadzenia wymagane są uprawnienia jachtowego kapitana żeglugi małej i pozostałych funkcji oficerskich na jachtach i żaglowcach bez ograniczeń,
6. Jachtowy Kapitan Żeglugi Małej uprawniony jest do prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. niezarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości, po wodach morskich
 2. zarobkowego prowadzenia jachtów do 20 m długości po wodach śródlądowych,
 3. zarobkowego prowadzenia jachtów do 24 m długości i 24 pasażerów w zakresie żeglugi małej,
 4. Pełnienia funkcji zastępcy skipera na jachtach i żaglowcach bez ograniczeń
7. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej uprawniony jest do niezarobkowego i zarobkowego prowadzenia jachtów z następującymi ograniczeniami:
 1. do 24 m długości, po wodach morskich bez ograniczeń ilości pasażerów,
 2. do 20 m długości po wodach śródlądowych bez ograniczeń ilości pasażerów,
 3. Pełnienia funkcji zastępcy skipera na jachtach i żaglowcach bez ograniczeń,
8. Kapitan żaglowca uprawniony jest do:
 1. niezarobkowego i zarobkowego prowadzenia jachtów bez ograniczeń długości i ilości pasażerów.
 2. Pełnienia funkcji zastępcy skipera na jachtach i żaglowcach bez ograniczeń,
9. Mechanik jachtowy uprawniomy jest do niezarobkowej i zarobkowej obsługi roboczej silników na jachtach i żaglowcach bez ograniczeń.

10. Instruktor jachtowy uprawnionny jest do prowadzenia szkoleń i udziału w komisjach egzaminacyjnych na wszystkie posiadane stopnie i licencje.


III Wymagania stażowe:

1. Żeglarz:

brak

2. Sternik motorowodny:

brak

3. Sternik Śródlądowy:
 1. Udział w 3 co najmniej tygodniowych rejsach po wodach śródlądowych z co najmniej trzema śluzowaniami.
 2. odbycie szkolenia na łodzi motorowej lub posiadanie stopnia sternika motorowodnego
4. Sternik Jachtowy:
 1. posiadanie uprawnień sternika śródlądowego lub udział w co najmniej jednym rejsie śródlądowym z co najmniej trzema śluzowaniami,
 2. 400 godzin w co najmniej 2 rejsach po wodach morskich.
5. Sternik Morski:
 1. posiadanie uprawnień sternika jachtowego:
 2. 400 godzin w co najmniej 2 rejsach po wodach morskich na funkcji załogi lub oficera,
 3. 200 godzin w co najmniej 4 rejsach po wodach morskich na funkcji prowadzącego.
6. Jachtowy Kapitan Żeglugi Małej:
 1. posiadanie uprawnień sternika morskiego,
 2. 400 godzin w co najmniej 2 rejsach po wodach morskich na funkcji oficerskiej w tym, 200 godzin na wodach pływowych i 100 godzin na żaglowcu,
 3. 500 godzin w co najmniej 3 rejsach po wodach morskich na funkcji prowadzącego.
7. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej:
 1. posiadanie uprawnień jachtowego kapitana żeglugi małej,
 2. 600 godzin w co najmniej 3 rejsach po wodach morskich na funkcji prowadzącego.
8. Kapitan Żaglowca:
 1. . posiadanie uprawnień Kapitan Żeglugi Wielkiej:
 2. 500 godzin w co najmniej 3 rejsach jako zastępca kapitana na dużym żaglowcu.
9. Mechanik jachtowy:
 1. posiadanie uprawnień minimum sternika motorowodnego,
 2. 500 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441kW.
10. Instruktor jachtowy:
 1. posiadanie uprawnień minimum sternika śródlądowego i odbycie praktyki jako pomocnik instruktora na co najmniej dwóch obozach lub
 2. posiadanie uprawnień minimum kapitana jachtowego lub
 3. posiadanie uprawnień minimum sternika śródlądowego i panstwowych uprawnień pedagogicznych lub
 4. posiadanie uprawnień minimum sternika śródlądowego i pięciu lat praktyki pedagogicznej
11. Licencja - holowanie narciarza wodnego i obiektów pływających

posiadanie uprawnień minimum sternika motorowodnego,


12. Licencja - holowanie statków powietrznych,

posiadanie uprawnień minimum sternika motorowodnego,


IV. Wymagania egzaminacyjne:

1. Żeglarz:
 1. Przepisy Prawa drogi,
 2. 11 flag mks A, D, F, K, L, M, O, T, U, X, Z,
 3. Podstawy metereologii,
 4. Środki ratunkowe.
2. Sternik motorowodny:
 1. Praktyczny egzamin z manewrowania ślizgową łodzią motorową o mocy silnika minimum 50 KW,
 2. Przepisy Prawa drogi,
 3. 11 flag mks A, D, F, K, L, M, O, T, U, X, Z,
 4. Podstawy metereologii,
 5. Środki ratunkowe.
3. Sternik Śródlądowy:
 1. Praktyczny egzamin z manewrowania ślizgową łodzią motorową o mocy silnika minimum 50 KW,
 2. Praktyczny egzamin z manewrowania łodzią motorową dwuśrubową
 3. Praktyczny egzamin z manewrowania jachtem o długości minimum 9 m pod żaglami i na silniku,
 4. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych,
 5. Metereologia,
 6. Locja.
4. Sternik Jachtowy:
 1. Praktyczny egzamin z manewrowania ślizgową łodzią motorową o mocy silnika minimum 50 KW,
 2. Praktyczny egzamin z manewrowania łodzią motorową dwuśrubową
 3. Praktyczny egzamin z manewrowania jachtem żaglowym o długości minimum 9 m pod żaglami i na silniku,
 4. nawigacja - egzamin pisemny z wykorzystaniem polskich pomocy nawigacyjnych
 5. budowa, wyposażenie i eksploatacja jachtów żaglowych,
 6. teoria żeglowania i manewrowania,
 7. nawigacja, locja morskiej, system oznakowania nawigacyjnego IALA, charakterystyki świateł nawigacyjnych,
 8. meteorologia,
 9. zasady sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych,
 10. 11 flag mks A, D, F, K, L, M, O, T, U, X, Z,
5. Sternik Morski:
 1. Praktyczny egzamin z manewrowania jachtem żaglowym o długości minimum 15 m pod żaglami i na silniku,
 2. nawigacja - egzamin pisemny z wykorzystaniem angielskich pomocy nawigacyjnych
 3. budowa, wyposażenie i eksploatacja jachtów żaglowych,
 4. teoria żeglowania i manewrowania,
 5. nawigacja, locja morskiej, system oznakowania nawigacyjnego IALA, charakterystyki świateł nawigacyjnych,
 6. meteorologia,
 7. zasady sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych,
 8. 11 flag mks A, D, F, K, L, M, O, T, U, X, Z,
 9. znajomość silników jachtowych
6. Jachtowy Kapitan Żeglugi Małej:
Materiał w zakresie egzaminu na jachtowego kapitana.ż,b. z przed roku 1997.

7. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej:
Materiał w zakresie egzaminu na jachtowego kapitana.ż,w. z przed roku 1997.

8. Kapitan Żaglowca:
Materiał w zakresie egzaminu na jachtowego kapitana.ż,w. z przed roku 1997.

9. Mechanik Jachtowy:

Materiał w zakresie egzaminu na mechanika motorowodnego. z przed roku 1997.

10. Instruktor Jachtowy:
 1. Praktyczny egzamin a prowadzenia zajęć na wodzie
 2. Teoretyczno – praktyczne aspekty rekreacji ruchowej w zegalarstwie.
 3. Teoria treningu sportowego i rekreacyjnego w żeglarstwie
 4. Anatomiczno – fizjologiczne podstawy nauki i treningu w żeglarstwie.
 5. Pedagogiczne aspekty działań w obszarze żeglarstwa.
 6. Medyczne aspekty działań w obszarze żeglarstwa.
 7. Psychologiczne aspekty działań w obszarze żeglarstwa.
11. Licencja - holowanie obiektów plywających:
 1. praktyczny egzamin z holowania narciarza wodnego,
 2. praktyczny egzamin z holowania innego obiektu pływającego,
 3. przepisy bezpieczeństwa,
 4. pierwsza pomoc.
12. Licencja - holowanie statków powietrznych:
 1. praktyczny egzamin z holowania obiektu latającego,
 2. przepisy bezpieczeństwa,
 3. pierwsza pomoc.


 4. Księga gości
  strona głowna

   

Wszelkie prawa zastrzeżone 2008. www.kwasniewska.pl