O mnie | Moja książka | Moje wspomnienia | Księga Gości | Galerie | Konkurs | Piosenki | Wyszukiwarki |Autorski regulamin uprawnień żeglarskich Krzysztofa Kwaśniewskiego. | Kontakt


Regulamin Galerii1. Galeria jest częścią mojego prywatnego serwisu internetowego.

2. W Galerii prezentujemy zdjęcia i reprodukcje prac marynistycznych zarówno amatorów jak profesjonalistów w dziedzinach:
a. rysunku
b. malarstwa
c. grafiki
d. fotografii
e. mozaiki
f. witrażu
g. rzeźby
h. medalierstwa
i. sztuki użytkowej

3. Serwis kwasniewska.pl nie pośredniczy w sprzedaży prac.

4. Aby zamieścić prace w Galerii należy skontaktować się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

5. Serwis kwasniewska.pl zastrzega sobie prawo do:
a. nie przyjęcia Autora do Galerii bez podania przyczyn,
b. okresowego wyłączania serwisu Galerii bez uprzedzenia,
c. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu kwasniewska.pl .

6. Autor winien dostarczyć zdjęcia lub reprodukcje prac gotowe do zamieszczenia, czyli:
a. zapisane w formacie jpeg (rozszerzenie pliku: .jpg),
b. rozmiar winien mieścić się w granicach 150-250 kB,
c. Do każdego zdjęcia (lub reprodukcji) należy dodać miniaturę, której rozmiar winien mieścić się w granicach 20-30 kB,
d. Życiorys artystyczny Autora nie dłuższy niż 3000 znaków. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jego treść,
e. Zdjęcie Autora do publikacji o rozmiarze od 50 do 100 kB,

7. Autor zgłaszając prace do Galerii automatycznie oświadcza, że:
a) Jest ich jedynym autorem,
b) Osoby uwidocznione na pracach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet,

8. Autor zgłaszając prace do Galerii, upoważnia serwis kwasniewska.pl do podjęcia w jego imieniu i następujących działań:
a) zapisywania zdjęć w pamięci komputera,
b) obróbki cyfrowej zdjęcia celem dostosowania do wymogów serwisu,
c) opublikowania zdjęcia w sieci Internet, na stronach Galerii serwisu kwasniewska.pl

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki korzystania z Galerii.

10. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Redakcja serwisu.

11. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące galerii należy kierować na adres e-mailowy: .

12. Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.


(-)Janina Kwaśniewska

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2008. www.kwasniewska.pl